Meerwaarde

 

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze inschakelen in de totale zorgbenadering van de cliënten/bewoners met een verstandelijke beperking draagt bij tot hun levenskwaliteit.  Door begeleiders hierbij te betrekken via overleg verhoogt de kwaliteit van de zorg.  Deze geïntegreerde aanpak maakt dat de energie stroomt in het hele ‘huis’.  Dat voelt iedereen !

 

 

Wat willen onze contactclowns bereiken  bij cliënten/bewoners ?

 

Doordat zij regelmatig langskomen leren zij de cliënten/bewoners beter kennen.  Door hun belevingsgerichte houding vertrekken onze contactclowns vanuit het perspectief van de  cliënt/bewoner. Zintuiglijk geven onze contactclowns positief gerichte prikkels. Ze houden vooral rekening met de verwerkingstijd die cliënten/bewoners nodig hebben om behoeften en emoties te tonen.  Op deze manier werkt een warm en deugddoend moment nog lang na. 

 

 

Wat willen onze contactclowns bereiken bij begeleiders ?

 

Naast het delen van bevindingen geven onze contactclowns hen de mogelijkheid andere ingangswegen te vinden om hun cliënten/bewoners te bereiken.  

Zoals beschreven in onze missie hopen wij dat begeleiders op deze manier de vlinder in zichzelf ontdekken.   Fladderen vanuit deze belevingsgerichte houding betekent een meerwaarde voor het contact met de cliënten/bewoners.  Ons lichaam is het mooiste instrument.