Wie zijn wij ?

 

Wij zijn een groep mensen met een passie voor 'Gentle Clowning'.  We laten ons raken door mensen met dementie.  Wij zien vooral wat er wel nog kan. We aanvaarden de mensen zoals ze hier en nu zijn en hebben respect voor hun unieke persoonlijkheid, hun innerlijk gevoelsleven en hun eigen verhaal.

 

 

Waarin verschillen onze contactclowns van andere clowns ?

 

Bij het algemeen beeld van een clown denken de meeste mensen enkel aan ‘humor’. Onze contactclowns daarentegen leggen het accent ook op ‘contact’. Hun ervaring leert hen dat ze kunnen vertrekken vanuit een leegte. Ze gaan op zoek naar manieren om contact te maken met bewoners/patiënten die het moeilijkst bereikbaar zijn. Een lach is mooi meegenomen maar zij staan evengoed open voor emoties zoals verdriet, boosheid en angst.

 

 

Hoe gaan onze contactclowns te werk ?

 

Een rode neus en ongewone kledij ? Het lijkt of er dingen niet kloppen. Dit kan een veilig gevoel geven aan de bewoner/patiënt omdat niet alles juist moet zijn.  Onze contactclowns vertrekken vanuit datgene wat mensen geven hier en nu, zonder kennis van hun levensverhaal. Ze zijn samen verwonderd.  Nieuwsgierig ontdekken zij de belevingswereld van de andere en tonen oprechte interesse.  Dit maakt afstemming op elkaar mogelijk.