Meer info over de sessies

 

1.

Onze contactclowns komen steeds per twee op bezoek bij bewoners/patiënten met dementie die voor zorgverleners en mantelzorgers het moeilijkst bereikbaar zijn. Uiteraard ontmoeten zij tussendoor ook de meer bereikbare bewoners die aanwezig zijn op de afdeling.  Er is steeds een hoofdclown die bij elk bezoek aanwezig is en de contactpersoon is voor alle communicatie.  De tweede clown is meestal dezelfde maar kan ook wisselen.  Indien er een derde of vierde contactclown zou meekomen wordt de verantwoordelijke vooraf verwittigd.  Het zijn stagiairs die meekomen voor opleiding en observatie, zij worden niet vergoed.

 

2.

Onze contactclowns zijn gedurende 3u aanwezig, meestal tussen 09u30 tot 12u30 of 13u30 tot 16u30 (bespreekbaar). Bij aankomst gaan ze op de afdeling alle aanwezige medewerkers (verplegenden, ergo’s, verzorgenden, stagiairs, poetsdames….) begroeten.  Geïntegreerd werken betekent dat wij zoveel mogelijk mensen op de afdeling betrekken bij wat wij doen.  Hiermee bedoelen wij dat iedere medewerker gerust eens mag komen kijken naar wat we doen.  Mogelijks kunnen zij hierdoor nieuwe ingangswegen ontdekken om bewoners/patiënten te bereiken.

 

3.

Zodra de begroeting voorbij is beginnen we aan de briefing samen met de verantwoordelijken (referentiepersoon dementie, ergo, hoofdverpleegkundige…).  Bij de eerste bezoeken wordt er wat meer tijd besteed aan deze briefing, dit omdat afstemming op elkaar heel belangrijk is voor een verdere opbouw van een goede samenwerking.  Naderhand wordt de briefing korter en verschuift deze extra vrijgekomen tijd naar het contactmoment met de bewoners/patiënten. 

 

4.

De voorziening ontvangt bij de start een rode methodiekmap. Bedoeling is medewerkers te stimuleren om bij registratie of teamoverleg meer aan te geven wat bewoners wel nog kunnen. Medewerkers kunnen in deze map zelf notities maken. Indien mogelijk vragen wij een lijst met daarop de nummers van de kamers, de namen en foto's van de bewoners en eventueel beknopte achtergrondinformatie (geen levensverhaal) om veilig en respectvol de bewoner te kunnen benaderen. We bespreken vooraf welke kamers en leefruimte(s) wij best bezoeken.  Het is belangrijk van een haalbaar aantal bezoeken te noteren want onze contactclowns werken in het ‘hier en nu’ wat maakt dat er geen vaste tijd per bewoner mogelijk is.

 

5.

Zodra de briefing voorbij begeven onze contactclowns zich naar de ruimte waar zij zich kunnen omkleden, opwarmen en het hoofd leegmaken.  Dit vraagt een langer moment van concentratie en meditatie.

 

6.

Dan start de sessie, deze duurt maximum 100min.  Belangrijk om weten is dat wij tijdens de sessie in de rol van ‘clown’ zitten en onze aandacht volledig uitgaat naar de bewoner. Toevallige bezoekers mogen aanwezig blijven, het is niet de bedoeling om op dat moment familie uit te nodigen want dit kan mogelijks teveel prikkels geven. Zorgverleners daarentegen zijn steeds welkom om vanop afstand mee te kijken zodat zij kunnen ontdekken wat er allemaal nog mogelijk is bij de bewoner.

 

7.

Na de sessie gaan onze clowns zich omkleden en komen ze terug naar de afdeling voor een evaluatiegesprek. Er wordt samen met de verantwoordelijke(n) en eventueel andere geïnteresseerde zorgverleners kort besproken hoe alles verlopen is. Dit maakt het voor hen ook gemakkelijker om zich een beeld te vormen van hoe bij bepaalde bewoners op een andere manier contact kan gemaakt worden. De vooraf ontvangen lijst met notities worden in de rode map achtergelaten op de afdeling, dit om de privacy van de bewoners te respecteren. 

 

8.

De verantwoordelijke kan zowel voor als na de sessie meer informatie noteren in de rode zorgmap.  Hierdoor wordt datgene wat de contactclowns bereiken ook meetbaar.  Wij wensen voor elke voorziening op maat te werken zodat wij een meerwaarde kunnen betekenen voor de kwaliteit van de zorg en de levenskwaliteit van de bewoner.

 

9.
Bij de start van elke sessie wordt een 'leveringsbon artistieke prestatie' ondertekend zodat hiernaar kan verwezen worden op de factuur.  Bij de start van een jaarcontract wordt overeengekomen hoeveel keer onze contactclowns langskomen. Om voldoende procesgericht te kunnen werken zijn zes bezoeken verspreid over één jaar een minimum.

 

10.

Via onderstaand formulier kan u vrijblijvend een prijsaanvraag aanvragen.

Vermeld in uw bericht het aantal sessies waarvoor u een offerte vraagt.

We komen graag langs om persoonlijk kennis te maken

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.