Deze tekst werd samengesteld i.s.m. Marleen Ketelaere, referentiepersoon dementie,
OCMW WZC Ter Deinsbeke, Zottegem 

 

Inleiding

 

Contact maken met personen met dementie in een ver gevorderd stadium is niet altijd gemakkelijk. Het is belangrijk steeds op zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken. Hoe kunnen we op een andere, aanvullende manier aandacht geven aan hen ?

Contactclowns hebben een positieve inbreng in de totale zorgbenadering van de bewoners met dementie. Zij werken op een procesmatige, belevingsgerichte manier wat volledig past binnen de visie van het werken in een woonzorgcentrum.

Contactclowns introduceren zorgt ervoor dat nog meer bewoners met dementie kunnen genieten van deze bijzondere contactmomenten. Vreugde, verdriet, verwondering, boosheid…  behoort tot het leven!!! Dit kan bijdragen aan hun levenskwaliteit.

 

 

Waarom contactclowns als contactmakers?

 

Communicatie met bewoners met dementie

Bij dementie is er sprake van toenemende stoornissen in de communicatiepatronen/ uitdrukkingsvaardigheden, wat omschreven wordt als afasie. Naargelang het dementieproces vordert, wordt het contact onpersoonlijk en stereotiep zonder wederkerigheid.

Onze onmacht om te communiceren legt een zware hypotheek op de levenskwaliteit van de persoon met dementie maar ook op de mantelzorgers en hulpverleners. Het geloof in de mogelijkheid tot contactname  - hoe broos ook - is een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om te blijven investeren in de relatie.

 

Je kunt niet niet communiceren

De lage omgangs- en communicatiefrequentie bij personen met dementie heeft niet zozeer te maken met hun cognitieve verlies maar eerder met de moeilijkheid om zelf de communicatie op gang te brengen. Communicatie moet gefaciliteerd worden door anderen (Johan Abrahams).

 

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze 

Contactclowns zijn contactmakers voor mensen met dementie. Zoals in de inleiding geschreven lijkt dit niet zo’n logische combinatie. Maar een clown sluit, door zijn eigen clowneske kijk op de wereld, naadloos aan op hoe mensen met dementie de wereld waarnemen en ervaren. Een clown is open, transparant en eerlijk. Hij geeft de ander een kijkje in zijn binnenwereld en is nieuwsgierig naar de binnenwereld van de ander. Hij toont een oprechte interesse. Hierdoor is er sprake van gelijkwaardigheid en zorgt hij/zij voor unieke contactmomenten. De belevingsgerichte zorgmomenten van de contactclowns worden niet gezien als een animatie activiteit maar als een kans om de bewoners met dementie extra aandacht te geven, het wordt een deel van de zorg. De contactmomenten zijn bedoeld voor de bewoners.  Ook met de zorgverleners is er een samenwerking via overeg.