Vormingen en workshops (2020-2021)

Door deel te nemen aan één van onze workshops steunt u structureel de werking van onze vzw.

 

Wil je via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden over onze werking? Schrijf je dan in via volgend formulier.

 

 

Eigen vormingsaanbod

 

Proeven van de "Gentle Clown"(contactclown)

De Gentle clown, de clown als bezoeker, wordt sinds enkele jaren meer en meer ingezet in zorginstellingen. Wetenschappelijke studies hebben intussen aangetoond dat de gentle clown, door zijn aanwezigheid, voor bewoners/patiënten/cliënten/partners en voor verzorgend personeel/mantelzorgers, de levenskwaliteit gevoelig kan verbeteren.

 

Dit leer je echter niet in enkele dagen, het is eerder een proces van verschillende weken vorming clownerie en andere aanvullende vormingen verspreid over een langere periode.  Het is zoals bij zingen, enkele dagen zangles volgen kan maken dat je kan 'meezingen', maar jezelf geen zanger kan noemen.

Onze workshops richten zich op personen die al of niet in een zorgomgeving werken, en die de clown technieken willen leren toepassen in hun thuis- of werkomgeving zonder rode neus.

De clown op bezoek voert geen nummer op, maar streeft er naar om op een eerlijke, gevoelige en speelse wijze, met de bezochte persoon samen, een aangenaam moment  te beleven.

De clown gebruikt hierbij al zijn troeven: zijn openheid, spontaniteit, broosheid, nieuwsgierigheid, speelsheid, ondeugendheid, zachtheid, aanwezigheid…

 

Tom Roos is sinds 40 jaar Clown, 20 jaar Clown docent, en als Gentle Clown werkzaam bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor gentle clowning. Verder is hij de oprichter van ‘Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’.

 

 

"Speelse communicatie, de sleutel tot contact" - Leren van de gentle clown

De workshop begint met een namiddag uiteenzetting, gegeven door Geert Baetens oprichter van “Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze”. Hij geeft duiding bij het huidig functioneren van de Gentle clown in onze Vlaamse zorgcentra. Je kan uitgebreid vragen stellen door een eigen situatie of casus in de groep te brengen om zo de link te leggen tussen jouw grondhouding en die van de Gentle clown.

 

Nadien gaan we samen met docent en contactclown Tom Roos, op speelse wijze, ons verdiepen in onszelf en in de ander. We gaan doorheen een aantal oefeningen om contact te leggen met ons eigen lichaam.  Rustige oefeningen met aandacht voor ademen, aarding en aanvaarding. Oefeningen om onze zintuigen en ons aanvoelen te scherpen.  Zoeken naar vrijheid in handelen en zijn, op een speelse manier, hier en nu, zonder bevragingen of bedenkingen.  Vanuit de verworven speelse vrijheid gaan we open en nieuwsgierig contact leggen met de ander.  Niet zozeer vanuit de gedachte, eerder vanuit de beweging en het gevoel.

Dit levert vaak grappige situaties, we lachen veel.

 

Na deze initiatie workshop kan je als zorggever of mantelzorger, zonder rode neus, deze speelse communicatie inzetten bij contact met bewoners/cliënten/patiënten/partners die moeilijker bereikbaar zijn. Kortom een aanrader voor iedere zorggever die wil 'proeven' van de clown.

  

2020

Locaties : Gent, Antwerpen, Brussel (i.s.m. woonzorgcentrum)

Data : worden bekend gemaakt eind 2019

Dagen : vrijdag namiddag - zaterdag - zondag

Kan ook op locatie aangeboden worden voor uw team!

 

Kostprijs : nog te bepalen

Maximum 18 deelnemers

 

 

"Coaching en intervisie"

Contactclowns die voldoende ervaring kunnen voorleggen

Kostprijs : via offerte

 

 

 

VORMING EIGEN CONTACTCLOWNS

 

Module 3 (8 dagen + kijkmoment & doe stage)
"Verdieping van je Clown"- Eindtraject + selectie nieuwe contactclowns

Enkel mogelijk mits deelname aan de intakegesprekken. Deze vorming is enkel bestemd voor onze eigen contactclowns.  Er worden maximum 12 kandidaten geselecteerd die voor 15/6/2019 gesolliciteerd hebben als contactclown (zie rubriek vacatures). Om te kunnen deelnemen is tevens voorlegging van een uitgebreid vormingstraject en ervaring vereist.

 

Kijkmoment

Je gaat met maximum drie mensen meekijken tijdens een sessie van onze contactclowns, dit in een voorziening waar we al langer clownen.  Je ontmoet onze contactclowns en de medewerkers van de voorziening. Je krijgt inzicht in onze rode map methodiek. 

 

Weekend 1
Hier gaan we één dag ons verdiepen in de wereld van moeilijker bereikbare mensen.  Wat is dementie? Welke zijn de belangrijkste soorten en hoe gaan we ermee om? Wat zijn de verschillende belevingsbeelden en wat is de meerwaarde voor ons als contactclown? Wat zijn de verschillen in het clownen met mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking? Hoe werken we goed samen met zorgverleners?
Verder gaan we nog één dag aan de slag rond 'aanraking' en 'aanvoelen' via de workshop 'Samen in beweging als contactclowns'. We laten ons inspireren door o.a. basale stimulatie van Andreas Frölich.

 

Weekend 2+3
In vorige module hebben we onze clown leren kennen. Toch blijft hij voor velen nog veilig verborgen achter de façade van ons "ernstig volwassen zijn".

Tijdens deze module, krijgen we nog meer tools aangereikt om onze clown dichter aan de oppervlakte te brengen, zodat hij gemakkelijker tevoorschijn komt.

"Less is More": als gentle clown gaan we in op wat er al is. We zoeken ons spel te verdiepen in het eenvoudige. We leren om bijna zonder eigen inbreng, zeer intens op te gaan in de wereld van de andere, om zodoende de andere te laten openbloeien.

Het oud gezegde "Oefening baart Kunst" is vanzelfsprekend ook van toepassing voor de clown. Hoe meer je clownt hoe beter je wordt.... én: blijven oefenen!

 

Trainingsstages 2 dagen

We gaan onder begeleiding van een coach, twee keer stage lopen in een zorgcentrum, één dag bij mensen met dementie en één dag bij personen met een verstandelijke beperking. We toetsen onze Gentle clown in verbondenheid met de bewoners, en het personeel. We werken in een team van vier clowns en de coach, we spelen zelf, we observeren elkaar, en ontvangen feedback van de coach. We evalueren samen met leden van het personeel.

 

Doe stage 1 dag

Je gaat als 3de clown mee met onze contactclowns en je kan afwisselend meeclownen...de beste leerschool.

 

Alle vormingen worden gegeven door onze contactclowns en partners

 

2019-2020 (i.s.m. zorgcentrum)

Intakegesprekken : 9 en 16 november 2019 (max 18 kandidaten)

Kijkmoment : Periode december 2019 tem februari 2020 (per provincie)

Weekend 1 : 14+15/03/2020
Weekend 2 : 21+22/03/2020

Weekend 3 : 28+29/03/2020

Trainingsstages : April-Mei (Zwijnaarde en Kluisbergen)

Doe stage : Mei-Juni-Juli (per provincie)

Kostprijs : 640eur (kijkmoment en doe stage zijn niet-betalend)

Inbegrepen : weekends: broodjes,koffie,thee,water / Trainingsstages: warme maaltijd+water

Plaats : Zwijnaarde (nabij Sint-Pieters station, om de 15min tram)

 

 

 

Inschrijven voor een module?
Stuur ons een mail op info@contactclownsindezorg.be en wij bezorgen jou een digitale link om je definitief in te schrijven.  Gelieve ook volgend formulier  in te vullen dan houden wij je op de hoogte van alle toekomstige projecten via onze nieuwsbrief.

Vormingsaanbod Partners

Onze partners integreren in hun vorming de visie van Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.  Het belevingsgerichte krijgt hierdoor extra aandacht.

 

Humor in de zorg bij omgang mensen met dementie:

"Humor brengt zorggever en zorgvrager dichter bij elkaar 

 Welke invloed heeft humor op onze zorgrelatie? Speelse communicatie bij mensen met dementie draagt bij tot hun levenskwaliteit”

 
Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgvrager en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen zelfs gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.

In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown. Via videomateriaal en kleine oefeningen vanuit onze verbeelding krijgen we zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens de link met de animatieve grondhouding. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken. 

 

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor Gentle Clowning. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie.  Hij heeft een vader met dementie.

 

  

2020

Vraag offerte aan op locatie voor uw team!

(prijsofferte via mail)

 

Samen in Beweging:

In de begeleiding van personen met stoornissen in de waarneming  komen heel veel vragen op ons af. Taal is meestal ontoereikend, komt niet aan, wordt niet (of verkeerdelijk) geïnterpreteerd.  En dan zijn wij als begeleider meestal onthoofd van ons belangrijkste communicatiemiddel. Hoe kunnen we ons duidelijk maken, hoe kunnen we bereiken, hoe kunnen we SAMEN BELEVEN?
Deze dag gaat over AFSTEMMEN -  TOENADEREN - AANRAKEN - BEWEGEN.

 

Welke middelen kunnen we aanwenden om elkaar te vinden? Hoe beleeft de zorgvrager zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen en de zorggever?  Misschien moeten we het niet hebben over hoe WIJ ons duidelijk willen maken, maar eerder afvragen wat wil de ANDER ons vertellen. Het gaat om bewust worden van het eigen handelen en wat dit teweegbrengt bij de ander.

Deze aspecten worden toegelicht via ervaringsgerichte oefeningen om tot inzichten te komen.  Door zoekend te reageren (belevingsgericht werken) komen we samen in beweging tot een kwaliteitsvolle (zorg)relatie.  Mi sento… Ik voel mij… samen in beweging.

Absoluut een aanrader voor gentle clowns (contactclowns) en zorggevers.

 

De docent was reeds verschillende keren aanwezig als observator bij onze gentle clowns. Hij inspireert zich voor deze vorming vanuit zijn opleidingen ergotherapie kinesitherapie en osteopathie en specifiek het concept van basale stimulatie (Andreas Frölich) en sensorische integratie.

   

2020

Vraag offerte aan op locatie voor uw team!

(prijsofferte via mail)

 

Dementie, wat en hoe? (basiscursus)

Je wil de wereld van de persoon met dementie beter begrijpen om je meer te kunnen inleven? Dan is dit beslist iets voor jou. Je leert inzicht verwerven in het herkennen van symptomen om zo je eigen beleving en gedrag tegenover personen met dementie kunnen bij te sturen.  Je leert aanvoelen hoe de persoon met dementie zijn/haar eigen dementeringsproces beleeft en zien wat hij/zij wel nog kan. Verder verwerf je basisinzicht in externe factoren en eigen omgangsstijlen die invloed hebben op moeilijk hanteerbaar gedrag.

 

We gaan dieper in op volgende onderwerpen : omschrijving, misverstanden, en de belangrijkste vormen van dementie, diagnose en behandeling, belevingsbeelden in het dementieproces, tools voor communicatie en omgang.  Kortom een intensieve dag met heel veel bruikbare informatie die jou als zorggever dichter bij de bewoner/patiënt kan brengen.


Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie.  Hij heeft een vader met dementie. Hij is ook al meer dan 10 jaar contactclown bij mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking.  Hierdoor kan hij vanuit deze ervaring belevingsgerichte en speelse communicatietips meegeven die onmiddellijk bruikbaar zijn op de werkvloer.

  

2020

Vraag offerte aan op locatie voor uw team!

(prijsofferte via mail)

 

Wij bieden workshops, intervisie en coaching op maat aan specifiek gericht naar mensen die in een zorgomgeving (willen) werken. Een voorziening kan ook een vorming/workshop op maat aanvragen die dan ter plaatse kan gegeven worden. 


Wil je op de hoogte gehouden worden over onze werking? Schrijf je dan in via volgend formulier.

Voor meer info mail naar info@contactclownsindezorg.be of bel 0493 40 36 25