Vormingen en workshops (2018)

Initiatie "The Gentle Clown" 3-daagse kennismaking

De Contactclown, the gentle clown, de clown als bezoeker, wordt sinds enkele jaren meer en meer ingezet in zorginstellingen. Wetenschappelijke studies hebben intussen aangetoond dat de gentle clown, door zijn aanwezigheid, de levenskwaliteit gevoelig kan verbeteren, voor bewoners, en voor verzorgend personeel.

Deze workshop richt zich vooral op personen die in een zorgomgeving (willen) werken, en die de clown technieken willen leren toepassen in hun werkomgeving.

De clown op bezoek voert geen nummer op, maar streeft er naar om op een eerlijke, gevoelige en speelse wijze, met de bezochte persoon samen, een aangenaam moment  te beleven.

De clown gebruikt hierbij al zijn troeven: zijn openheid, spontanïteit, broosheid, nieuwsgierigheid, speelsheid, ondeugendheid, zachtheid, aanwezigheid…

 

De driedaagse workshop begint met een uiteenzetting, gegeven door Geert Baetens en Tom Roos van “Contactclowns in de Zorg Neuze Neuze”, over het belang van 'humor in de zorg' en functioneren van 'the Gentle Clown' in de Vlaamse Zorgcentra.

Daarna gaan we ons op speelse wijze verdiepen in onszelf en in de ander. We gaan contact maken met onszelf, ons eigen lichaam, onze ademhaling, onze eigen klank en onze eigen beweging. 

Van daar uit gaan we speels de ander opzoeken. Tijdens de lessen worden voorbeelden uit de praktijk aangehaald, en nemen we tijd voor intervisie, om onze ervaringen hier en op de werkvloer, te delen.

 

Deze driedaagse kennismaking wordt later opgevolgd door een verdiepende module van ca. 10 dagen (voorjaar 2019). Deze bestaat zowel uit intensieve vorming als uit doe-stages in een voorziening (bij mensen met dementie, personen met verstandelijke beperking). Enkel personen die de kennismakingsmodule gevolgd hebben kunnen deze verdiepingsmodule volgen. De kennismakingsmodule zal meerdere keren georganiseerd worden in Waregem en Turnhout.

 

(Tom Roos is sinds 40 jaar Clown, 20 jaar Clown docent, en als Gentle Clown reeds geruime tijd werkzaam bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze).

 

Kostprijs : 285 euro per deelnemer (inclusief broodjeslunch)

Waregem  : 1, 8, 15 maart 2018 (nabij station), max 10 dnrs

Antwerpen: 6, 13, 20 maart 2018 (nabij station), max 12 dnrs

 

Inschrijven : Bezorg ons jouw gegevens via volgend formulier. Deze sturen we door aan onze partner Vormingscentrum HIVSET die jou dan een mail stuurt met verschillende vormingen waarvoor we samenwerken.  Je kan dan zelf kiezen en je definitief inschrijven voor een vorming naar jouw keuze. En biedt Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw of Vormingscentrum HIVSET later nog relevante vorming aan, dan ontvang je automatisch een nieuwsbrief.         

Speelse communicatie (ook als teambuilding op aanvraag) :

Contactclown Tom Roos bezorgt ons een boeiende dag in "Speelse Communicatie". Of je nu werkt in de zorg-, welzijns-of privésector, na deze vorming gaan we bewuster en spontaner om met mensen in onze nabije omgeving. (collega's, bewoners, patiënten, cliënten...).
 

Voor wie? Voor iedereen die op de werkvloer of in dagelijkse relaties op aangename wijze dieper wil communiceren.
We gaan doorheen een aantal oefeningen om eerst contact te leggen met ons eigen lichaam. Rustige oefeningen met aandacht voor ademen, aarding en aanvaarding. Oefeningen om onze zintuigen en ons aanvoelen aan te scherpen. Zoeken naar een vrijheid in handelen en zijn, op een speelse manier, hier en nu, zonder bevragingen of bedenkingen. We laten zijn wat er is. We laten los wat ons belet, weg wat teveel is, wat ons beperkt, wat ons keurig houdt; we verwijderen onze façade, ons harnas.

Wie tevoorschijn komt is een broze versie van onszelf,  maar dan opener en naïever.

Vanuit de verworven speelse vrijheid gaan we open en nieuwsgierig contact leggen met de ander. Niet zozeer vanuit de gedachte, eerder vanuit de beweging en het gevoel.  Dit levert vaak grappige situaties, we lachen veel.

Achteraf kunnen we het gevoel hebben alsof we elkaar al heel lang kennen; of dat we iemand plots veel beter kennen. We ronden af met een reflectie; om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt, hier tijdens deze dag of elders, op de werkvloer.

 

(Tom Roos is reeds 20 jaar professioneel docent en geniet zowel in België als ver buiten de grenzen heel wat bekendheid om zijn eigenzinnige stijl van lesgeven).

  

Kostprijs : 95 euro per deelnemer (inclusief broodjeslunch)

Waregem  : 21 juni 2018 (nabij station), max 10 dnrs

Inschrijven via vormingscentrum HIVSET

(deze vorming wordt ook op locatie aangeboden, prijsofferte via mail)

 

Humor in de zorg bij omgang mensen met dementie:

Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgvrager en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen zelfs gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.

In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown. Via videomateriaal en kleine oefeningen vanuit onze verbeelding krijgen we zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens de link met de animatieve grondhouding. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken. 

 

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor gentle clowning. Verder is hij stichter van ‘Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’.

 

Kostprijs : 40 euro per deelnemer

Waregem  : 25 oktober 2018 van 9u tot 12u (nabij station), max 15 dnrs

Turnhout:  8 maart 2018 van 13 tot 16u(nabij station), max 15 dnrs

Inschrijven via vormingscentrum HIVSET: Waregem of Turnhout

(deze vorming wordt ook op locatie aangeboden, prijsofferte via mail)

Samen in Beweging :

In de begeleiding van personen met een beperking en dementie komen veel vragen op ons af. Taal is meestal ontoereikend, komt niet aan, wordt niet (of verkeerdelijk) geïnterpreteerd. En dan zijn wij als begeleider meestal onthoofd van ons belangrijkste communicatiemiddel.

Hoe kunnen we ons duidelijk maken, hoe kunnen we berieken, hoe kunnen we samen beleven?

  

Deze vorming bestaat uit een dag opleiding, waarbij de verschillende aspecten van toenaderen, aanraken en bewegen aan bod komen.

 

De docent liet zich inspireren door contactclowns te observeren. Deze vorming leert begeleiders en contactclowns dat inleving tijdens het contact kan zorgen voor een meer kwalitatieve zorgbenadering.

Meer info volgt.

Wij bieden workshops en modules aan specifiek gericht naar mensen die in de zorgsector werken. Een voorziening kan ook een vorming/workshop op maat aanvragen die dan ter plaatse kan gegeven worden. 


Wil je op de hoogte gehouden worden over de workshops en modules? Schrijf je dan in via volgend formulier.

Voor meer info mail naar info@contactclownsindezorg.be of bel 0493 40 36 25