Vormingen en workshops (2018-2019)

Vorming "Gentle Clown"

De Gentle clown (contactclown), de clown als bezoeker, wordt sinds enkele jaren meer en meer ingezet in zorginstellingen. Wetenschappelijke studies hebben intussen aangetoond dat de gentle clown, door zijn aanwezigheid, voor bewoners, en voor verzorgend personeel, de levenskwaliteit gevoelig kan verbeteren.

Deze workshop richt zich vooral op personen die in een zorgomgeving (willen) werken, en die de clown technieken willen leren toepassen in hun werkomgeving met of zonder rode neus.

De clown op bezoek voert geen nummer op, maar streeft er naar om op een eerlijke, gevoelige en speelse wijze, met de bezochte persoon samen, een aangenaam moment  te beleven.

De clown gebruikt hierbij al zijn troeven: zijn openheid, spontaniteit, broosheid, nieuwsgierigheid, speelsheid, ondeugendheid, zachtheid, aanwezigheid…

 

Tom Roos is sinds 40 jaar Clown, 20 jaar Clown docent, en als Gentle Clown werkzaam bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor gentle clowning. Verder is hij de oprichter van ‘Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’.

 

 

Module 1 (3,5 dagen)
"Speelse communicatie" - Kennismaking met de clown

De workshop begint met een halve dag uiteenzetting, gegeven door Geert Baetens oprichter van “Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze”. Hij geeft duiding bij het huidig functioneren van de Gentle clown in onze Vlaamse zorgcentra. Je kan uitgebreid vragen stellen door een eigen situatie of casus in de groep te brengen om zo de link te leggen tussen jouw grondhouding en die van de Gentle clown.

 

Daarna gaan we gedurende 3 dagen, op speelse wijze, ons verdiepen in onszelf en in de ander. We gaan doorheen een aantal oefeningen om contact te leggen met ons eigen lichaam.  Rustige oefeningen met aandacht voor ademen, aarding en aanvaarding. Oefeningen om onze zintuigen en ons aanvoelen te scherpen.  Zoeken naar vrijheid in handelen en zijn, op een speelse manier, hier en nu, zonder bevragingen of bedenkingen.  Vanuit de verworven speelse vrijheid gaan we open en nieuwsgierig contact leggen met de ander.  Niet zozeer vanuit de gedachte, eerder vanuit de beweging en het gevoel.

Dit levert vaak grappige situaties, we lachen veel. Tijdens de lessen worden voorbeelden uit de praktijk aangehaald, en nemen we tijd voor intervisie, om onze ervaringen hier en op de werkvloer, te delen.

 

Na deze initiatie workshop kan je als zorggever, zonder rode neus, deze speelse communicatie inzetten bij contact met bewoners. Kortom een aanrader voor iedere zorggever die wil 'proeven' van de clown.

En geraak je gepassioneerd door de rode neus dan kan je na deze initiatie deelnemen aan de vervolgmodule(s).

 

2018 - Eerste datum halve dag, nadien telkens 9u30-12u30/13u-16u

Waregem: donderdag 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 

Turnhout: dinsdag 20/11, 27/11, 4/12, 11/12

 

2019 - Eerste datum halve dag, nadien telkens 9u30-12u30/13u-16u

Waregem: donderdag 28/2, 14/3, 21/3, 28/3

Turnhout: dinsdag 19/2, 12/3, 19/3, 26/3

 

Kostprijs : 285 euro per deelnemer

 

 

Module 2 (10 dagen)
"(Her)ontdek je eigen clown"

Tijdens deze zoektocht gaan we intensief gedurende 10 dagen (6+1+3) dieper ons clown zijn verkennen. We leren wat de kracht van nieuwsgierige observatie is, het volledig openstaan voor de ander; om van daar uit te spelen met wat er reeds is, zonder iets te moeten bewijzen. We leren in het hier en nu te zijn en met een fundamentele "JA" op elke situatie in te spelen. We leren met plezier, met een deugniet-achtig gevoel, de regels te overtreden.

 

Tijdens deze module werken we meestal in duo. We gaan tijdens korte improvisaties, ons zijn, onze stem, onze beweging, onze emoties, leren aanwenden om een spel uit te bouwen. We leren spelen in verschillende energie niveaus, spelen met hogere en lagere status. We verkennen het gebruik van poppen en objecten. We onderzoeken hoe de ruimte waar we zijn met ons meespeelt.

We bundelen, elk voor zich (met persoonlijke begeleiding door de docent), deze verworven skills in onze eigen clown. We geven hem een naam, een uiterlijk, een koffertje met spullen.

Er is ook nog 1 dag voorzien waarbij we worden ondergedompeld in de wereld van dementie en verstandelijke beperkingen. Misschien ken je één van deze terreinen al wat, maar toch zal je veel bewuster worden, een nieuwe bril aangereikt krijgen, nieuwe inzichten.

 

Daarna is het zo ver... dan gaan we fris en fragiel, onder begeleiding van een coach, drie keer stage lopen in een zorgcentrum, twee dagen bij mensen met dementie en één dag bij personen met een verstandelijke beperking. We toetsen onze Gentle clown in verbondenheid met de bewoners, en het personeel.

We zijn blij met wat goed gaat, we aanvaarden als iets niet lukt. We werken in een ploeg van vier clowns en de coach; we spelen zelf, we observeren elkaar, en ontvangen feedback van de coach. We evalueren samen met leden van het personeel.

  

2019 - Telkens 9u30-12u30/13u-16u - +3 stagedagen in overleg

Waregem: donderdag 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 6/6, 13/6, 20/6

Turnhout: dinsdag 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 4/6, 11/6, 18/6

Kostprijs : 750 euro per deelnemer 

 

 

Module 3 (5 dagen)
"Verdieping van je Clown"

Programma nog te bepalen volgens deelnemers.

 

 

Inschrijven voor een module?
Bezorg ons jouw gegevens via volgend formulier.  Deze sturen we door aan onze partner Vormingscentrum HIVSET die jou dan een mail stuurt met een digitaal inschrijvingsformulier zodat jij je definitief kan inschrijven.  Verder zal je ook een link ontvangen om je eventueel in te schrijven voor hun nieuwsbrief (mogelijkheden tot opleidingscheques, educatief verlof... zie HIVSET website).
En biedt Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw of Vormingscentrum HIVSET later nog relevante vorming aan, dan ontvang je automatisch een nieuwsbrief indien jij hiervoor hebt ingetekend.

Humor in de zorg bij omgang mensen met dementie:

"Humor brengt zorggever en zorgvrager dichter bij elkaar 

 Welke invloed heeft humor op onze zorgrelatie? Speelse communicatie bij mensen met dementie draagt bij tot hun levenskwaliteit”

 
Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgvrager en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen zelfs gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.

In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown. Via videomateriaal en kleine oefeningen vanuit onze verbeelding krijgen we zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens de link met de animatieve grondhouding. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken. 

 

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor gentle clowning. Verder is hij oprichter van ‘Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’.

 

Kostprijs : 40 euro per deelnemer

Waregem  : 25 oktober 2018 van 9u tot 12u 

Turnhout:  18 oktober van 13u tot 16u

(deze vorming wordt ook op locatie aangeboden, prijsofferte via mail)

Inschrijven via vormingscentrum HIVSET: Turnhout of Waregem

 

Samen in Beweging:

In de begeleiding van personen met stoornissen in de waarneming  komen heel veel vragen op ons af. Taal is meestal ontoereikend, komt niet aan, wordt niet (of verkeerdelijk) geïnterpreteerd.  En dan zijn wij als begeleider meestal onthoofd van ons belangrijkste communicatiemiddel. Hoe kunnen we ons duidelijk maken, hoe kunnen we bereiken, hoe kunnen we SAMEN BELEVEN?
Deze dag gaat over AFSTEMMEN -  TOENADEREN - AANRAKEN - BEWEGEN.

 

Welke middelen kunnen we aanwenden om elkaar te vinden? Hoe beleeft de zorgvrager zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen en de zorggever?  Misschien moeten we het niet hebben over hoe WIJ ons duidelijk willen maken, maar eerder afvragen wat wil de ANDER ons vertellen. Het gaat om bewust worden van het eigen handelen en wat dit teweegbrengt bij de ander.

Deze aspecten worden toegelicht via ervaringsgerichte oefeningen om tot inzichten te komen.  Door zoekend te reageren (belevingsgericht werken) komen we samen in beweging tot een kwaliteitsvolle (zorg)relatie.  Mi sento… Ik voel mij… samen in beweging.

Absoluut een aanrader voor gentle clowns (contactclowns) en zorggevers.

 

De docent was reeds verschillende keren aanwezig als observator bij onze gentle clowns. Hij inspireert zich voor deze vorming vanuit zijn opleidingen ergotherapie kinesitherapie en osteopathie en specifiek het concept van basale stimulatie (Andreas Frölich) en sensorische integratie.

 

Waregem : 6 nov 2018 van 9u tot 16u 

Turnhout:  op aanvraag

Kostprijs : 80 euro per deelnemer (incl syllabus en broodjeslunch)

(deze vorming wordt ook op locatie aangeboden, prijsofferte via mail)

Inschrijven via vormingscentrum HIVSET: Waregem

 

 

 

Dementie, what's in a name?

Deze vorming wordt gegeven door Geert Baetens, maatschappelijk werker en contactclown.  Je werkt als zorggever of contactclown in een zorgomgeving? Je wil de wereld van de persoon met dementie beter begrijpen en om je meer te kunnen inleven? Dan is dit beslist iets voor jou.

Je leert inzicht verwerven in het herkennen van symptomen om zo je eigen beleving en gedrag tov personen met dementie kunnen bij te sturen.  Je leert aanvoelen aanvoelen hoe de persoon met dementie zijn/haar eigen dementeringsproces beleeft en zien wat hij/zij wel nog kan. Verder verwerf je basisinzicht in externe factoren en eigen omgangsstijlen die invloed hebben op moeilijk hanteerbaar gedrag.

 

Programma:

- Omschrijving van dementie

- Misverstanden over dementie

- Belangrijkste vormen van dementie

- Diagnose en behandeling

- Belevingsbeelden in het dementieproces 

- Tools voor communicatie en omgang

 

Geert Baetens is maatschappelijk werker en heeft o.a. gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum dementie. Hij is de oprichter van Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw en geeft ook belevingsgerichte tips vanuit zijn ervaring mee doorheen de vorming.

 

Waregem : 12 maart 2019 van 9u tot 16u 

Turnhout:  op aanvraag

Kostprijs : 80 euro per deelnemer (incl uitgebreide syllabus en broodjeslunch)

(deze vorming wordt ook op locatie aangeboden, prijsofferte via mail)

Inschrijven via vormingscentrum HIVSET: Waregem

 

Wij bieden workshops en modules aan specifiek gericht naar mensen die in een zorgomgeving (willen) werken. Een voorziening kan ook een vorming/workshop op maat aanvragen die dan ter plaatse kan gegeven worden. 


Wil je op de hoogte gehouden worden over de workshops en modules? Schrijf je dan in via volgend formulier.

Voor meer info mail naar info@contactclownsindezorg.be of bel 0493 40 36 25