Vormingen en workshops (2018-2019)

 

Vormingsaanbod i.s.m. vormingscentrum

 

Proeven van de "Gentle Clown"(contactclown)

De Gentle clown, de clown als bezoeker, wordt sinds enkele jaren meer en meer ingezet in zorginstellingen. Wetenschappelijke studies hebben intussen aangetoond dat de gentle clown, door zijn aanwezigheid, voor bewoners/patiënten/cliënten/partners en voor verzorgend personeel/mantelzorgers, de levenskwaliteit gevoelig kan verbeteren.

 

Dit leer je echter niet in enkele dagen, het is eerder een proces van verschillende weken vorming clownerie en andere aanvullende vormingen verspreid over een langere periode.  Het is zoals bij zingen, enkele dagen zangles volgen kan maken dat je kan 'meezingen', maar jezelf geen zanger kan noemen.

Onze workshops Module 1 en 2 richten zich op personen die al of niet in een zorgomgeving werken, en die de clown technieken willen leren toepassen in hun thuis- of werkomgeving zonder rode neus.

De clown op bezoek voert geen nummer op, maar streeft er naar om op een eerlijke, gevoelige en speelse wijze, met de bezochte persoon samen, een aangenaam moment  te beleven.

De clown gebruikt hierbij al zijn troeven: zijn openheid, spontaniteit, broosheid, nieuwsgierigheid, speelsheid, ondeugendheid, zachtheid, aanwezigheid…

 

Tom Roos is sinds 40 jaar Clown, 20 jaar Clown docent, en als Gentle Clown werkzaam bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor gentle clowning. Verder is hij de oprichter van ‘Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw’.

 

 

Module 1 (3 dagen)
"Speelse communicatie, de sleutel tot contact" - Leren van de gentle clown

De workshop begint met een halve dag uiteenzetting, gegeven door Geert Baetens oprichter van “Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze”. Hij geeft duiding bij het huidig functioneren van de Gentle clown in onze Vlaamse zorgcentra. Je kan uitgebreid vragen stellen door een eigen situatie of casus in de groep te brengen om zo de link te leggen tussen jouw grondhouding en die van de Gentle clown.

 

Nadien gaan we samen met docent en contactclown Tom Roos, op speelse wijze, ons verdiepen in onszelf en in de ander. We gaan doorheen een aantal oefeningen om contact te leggen met ons eigen lichaam.  Rustige oefeningen met aandacht voor ademen, aarding en aanvaarding. Oefeningen om onze zintuigen en ons aanvoelen te scherpen.  Zoeken naar vrijheid in handelen en zijn, op een speelse manier, hier en nu, zonder bevragingen of bedenkingen.  Vanuit de verworven speelse vrijheid gaan we open en nieuwsgierig contact leggen met de ander.  Niet zozeer vanuit de gedachte, eerder vanuit de beweging en het gevoel.

Dit levert vaak grappige situaties, we lachen veel.

 

Na deze initiatie workshop kan je als zorggever of mantelzorger, zonder rode neus, deze speelse communicatie inzetten bij contact met bewoners/cliënten/patiënten/partners die moeilijker bereikbaar zijn.

 

2018 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Torhout

 

2019 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Turnhout

 

 

Module 2 (10 dagen)
"(Her)ontdek je eigen clown"

Tijdens deze zoektocht gaan we intensief gedurende 10 dagen (6+1+3) dieper ons clown zijn verkennen. We leren wat de kracht van nieuwsgierige observatie is, het volledig openstaan voor de ander; om van daar uit te spelen met wat er reeds is, zonder iets te moeten bewijzen. We leren in het hier en nu te zijn en met een fundamentele "JA" op elke situatie in te spelen. We leren met plezier, met een deugniet-achtig gevoel, de regels te overtreden.

 

Tijdens deze module werken we meestal in duo. We gaan tijdens korte improvisaties, ons zijn, onze stem, onze beweging, onze emoties, leren aanwenden om een spel uit te bouwen. We leren spelen in verschillende energie niveaus, spelen met hogere en lagere status. We verkennen het gebruik van poppen en objecten. We onderzoeken hoe de ruimte waar we zijn met ons meespeelt.

We bundelen, elk voor zich (met persoonlijke begeleiding door de docent), deze verworven skills in onze eigen clown. We geven hem een naam, een uiterlijk, een koffertje met spullen.

 

Na 6 dagen intensieve clownerie gaan we ons één dag verdiepen in de wereld van moeilijker bereikbare mensen. Wat is dementie? Welke zijn de belangrijkste soorten en hoe gaan we ermee om? Wat zijn de verschillende belevingsbeelden en wat is de meerwaarde voor ons als contactmaker zonder rode neus? Wat zijn de verschillen in het contact met mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking?

 

Misschien ken je deze terreinen al wat, maar toch kan je veel bewuster worden, een nieuwe bril aangereikt krijgen, nieuwe inzichten verwerven.

 

Daarna is het zo ver... dan gaan we fris en fragiel, onder begeleiding van een coach, drie keer stage lopen in een zorgcentrum, twee dagen bij mensen met dementie en één dag bij personen met een verstandelijke beperking. We toetsen onze Gentle clown in verbondenheid met de bewoners, en het personeel.

We zijn blij met wat goed gaat, we aanvaarden als iets niet lukt. We werken in een ploeg van vier clowns en de coach; we spelen zelf, we observeren elkaar, en ontvangen feedback van de coach. We evalueren samen met leden van het personeel. 

Kortom deze workshop is een uitzonderlijke kans om eens even in de huid van een contactclown te kruipen. Uniek is ook dat je dit kan doen onder begeleiding van iemand met jarenlange ervaring en in een voorziening die al verschillende jaren met ons samenwerkt. Uiteraard kan je na deze workshop(s) jezelf nog geen contactclown noemen.  Daarvoor is nog een langer traject nodig bij voorkeur bij verschillende leermeesters. 

Geef jezelf tijd om erin te groeien.

 

2019 (i.s.m vormingscentrum Hivset)
Antwerpen - Zwijnaarde - Kluisbergen

 

Docenten: Tom Roos, Geert Baetens

DEELNEMEN AAN DE 10-DAAGSE ENKEL MOGELIJK MITS ERVARING OF MODULE 1 REEDS GEVOLGD

Trainingsstages steeds per 4 met warme maaltijd ter plaatse incl

 

Module 3

Deze wordt niet verder door het vormingscentrum georganiseerd. Hiervoor kan je terecht bij clownsscholen in binnen- en buitenland.  

 

Module 4

Dit eindtraject organiseren wij voor onze eigen geselecteerde contactclowns.  Vermoedelijk 2020-2021.

Vormingsaanbod Partners

 

Humor in de zorg bij omgang mensen met dementie:

"Humor brengt zorggever en zorgvrager dichter bij elkaar 

 Welke invloed heeft humor op onze zorgrelatie? Speelse communicatie bij mensen met dementie draagt bij tot hun levenskwaliteit”

 
Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan zorgvrager en zorggever dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand worden deze mensen zelfs gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’, voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis. Lachende gezichten om je heen zien maakt mensen rustig en gelukkig. Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.

In deze vorming laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown. Via videomateriaal en kleine oefeningen vanuit onze verbeelding krijgen we zicht op wie deze tedere contactmakers zijn en hoe zij werken. Wat kunnen wij van hen leren om de kwaliteit van de zorgbenadering te verhogen? Dit is geen opleiding tot clown maar wel een leuke vorming waar je vanuit de grondhouding van een contactclown met een andere bril leert kijken, voelen en luisteren. We leggen tevens de link met de animatieve grondhouding. Je gaat naar huis met heel wat bruikbare tips om zonder rode neus deugddoend contact te maken. 

 

Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie, en een passie voor Gentle Clowning. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie.  Hij heeft een vader met dementie.

 

 

2018 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Turnhout - Waregem

 

 

2019 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Turnhout - Waregem

 

Samen in Beweging:

In de begeleiding van personen met stoornissen in de waarneming  komen heel veel vragen op ons af. Taal is meestal ontoereikend, komt niet aan, wordt niet (of verkeerdelijk) geïnterpreteerd.  En dan zijn wij als begeleider meestal onthoofd van ons belangrijkste communicatiemiddel. Hoe kunnen we ons duidelijk maken, hoe kunnen we bereiken, hoe kunnen we SAMEN BELEVEN?
Deze dag gaat over AFSTEMMEN -  TOENADEREN - AANRAKEN - BEWEGEN.

 

Welke middelen kunnen we aanwenden om elkaar te vinden? Hoe beleeft de zorgvrager zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen en de zorggever?  Misschien moeten we het niet hebben over hoe WIJ ons duidelijk willen maken, maar eerder afvragen wat wil de ANDER ons vertellen. Het gaat om bewust worden van het eigen handelen en wat dit teweegbrengt bij de ander.

Deze aspecten worden toegelicht via ervaringsgerichte oefeningen om tot inzichten te komen.  Door zoekend te reageren (belevingsgericht werken) komen we samen in beweging tot een kwaliteitsvolle (zorg)relatie.  Mi sento… Ik voel mij… samen in beweging.

Absoluut een aanrader voor gentle clowns (contactclowns) en zorggevers.

 

De docent was reeds verschillende keren aanwezig als observator bij onze gentle clowns. Hij inspireert zich voor deze vorming vanuit zijn opleidingen ergotherapie kinesitherapie en osteopathie en specifiek het concept van basale stimulatie (Andreas Frölich) en sensorische integratie.

 

2018 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Waregem

 

2019 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Waregem

Dementie, wat en hoe? (basiscursus)

Je wil de wereld van de persoon met dementie beter begrijpen om je meer te kunnen inleven? Dan is dit beslist iets voor jou. Je leert inzicht verwerven in het herkennen van symptomen om zo je eigen beleving en gedrag tegenover personen met dementie kunnen bij te sturen.  Je leert aanvoelen hoe de persoon met dementie zijn/haar eigen dementeringsproces beleeft en zien wat hij/zij wel nog kan. Verder verwerf je basisinzicht in externe factoren en eigen omgangsstijlen die invloed hebben op moeilijk hanteerbaar gedrag.

 

We gaan dieper in op volgende onderwerpen : omschrijving, misverstanden, en de belangrijkste vormen van dementie, diagnose en behandeling, belevingsbeelden in het dementieproces, tools voor communicatie en omgang.  Kortom een intensieve dag met heel veel bruikbare informatie die jou als zorggever dichter bij de bewoner/patiënt kan brengen.


Geert Baetens is maatschappelijk werker met specialisatie dementie. Hij heeft gewerkt als referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum en als consulent bij Expertisecentrum Dementie.  Hij heeft een vader met dementie. Hij is ook al meer dan 10 jaar contactclown bij mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking.  Hierdoor kan hij vanuit deze ervaring belevingsgerichte en speelse communicatietips meegeven die onmiddellijk bruikbaar zijn op de werkvloer.

 

2019 (i.s.m vormingscentrum Hivset)

Waregem