Legaten en schenkingen

 

Door Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw in uw testament op te nemen draagt u bij in het welzijn van mensen met dementie in woonzorgcentra en mensen met beperking in voorzieningen .

 

Door uw nalatenschap aan vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze zorgt u ervoor dat we onze werking kunnen uitbreiden, dat we extra lezingen kunnen geven en opleidingen kunnen garanderen. Ongeacht het bedrag kunnen we onze werking binnen woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een beperking verder uitbouwen en nog meer mensen kwaliteitsvolle momenten bezorgen.

 

*Als goed doel genieten we van een gunstig successietarief . Voor het Vlaams gewest is dat 8.5%

Als je een testament zelf wil opstellen heb je in principe geen notaris nodig  Het is echter wel aangewezen een raadsman te consulteren. Hij zorgt ervoor dat alle formuleringen conform de wetgeving zijn en er geen onaangename verrassingen zijn . 

 

*In Vlaanderen zullen in principe met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Indien het wetsvoorstel rond duolegaten zou worden goedgekeurd zal dit geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens na 1 juli 2021.