Giften

Je kan een gift doen op onze rekening.  Dit kan eenmalig of door middel van een bestendige opdracht.  Omdat wij erkend zijn door de overheid ontvangt u een fiscaal attest voor giften vanaf 40eur per jaar.

 

Ons IBAN nummer is BE77 6528 4371 1742, vermeld als mededeling:
"gift, voornaam+achternaam,(eventueel via wie/wat je ons kent)"


Je ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Via belastingaftrek krijg je 45% terug. Bvb een gift van 40eur kost je eigenlijk maar 22eur. (40eur=22eur / 50eur=27,50eur / 80eur=44eur /100eur=55eur / 200eur=110eur enz...)

 

Onze gegevens :

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw,
Voskenslaan 175 - 9000 Gent
Ondernemingsnummer BE 0652.896.805

 

Benefiet

Heel wat bedrijven en particulieren die de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en personen met een meervoudige beperking belangrijk vinden, organiseren een evenement. De opbrengst gaat dan (gedeeltelijk) naar Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.  Dit draagt niet enkel bij tot de werking van onze vzw. Het kan ook een manier zijn om je vrienden gezellig samen te brengen. Om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Of als teambuilding onder de collega's. Wij stellen gratis kleine stickers ter beschikking met daarop ons logo indien u een actie wenst te organiseren.

We beschikken ook nog over enkele kunstwerken die u als gift kan schenken aan één van onze voorzieningen klik hier voor de collectie
Een bedrijf/organisatie die wil sponsoren door een actie te organiseren (bv personeel die meedoet met Warmste week, dodentocht, actief ons in de kijker zetten via eigen website of nieuwsbrief enz...) wordt gratis vermeld in onze rubriek Sponsors.

 

Materiële steun

Heeft u (nieuw) materiaal waarvan u denkt dat we er wat mee kunnen doen? Of kan u ruimte ter beschikking stellen voor de ontmoetingsmomenten van onze clowns (25pers) in de buurt van een station of ander makkelijk bereikbare plaats? Vergaderruimte voor bestuursvergaderingen? Laat het ons weten info@contactclownsindezorg.be

 

Vragen

Heeft u vragen of suggesties over steun aan onze vzw. Neemt gerust contact op met onze oprichter-coördinator Geert Baetens - info@contactclownsindezorg.be - GSM 0493 40 36 25

 

Waarom doneren?

Wij doen alles met passie maar zonder overheidssteun. Voor extra inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Met dat geld gaan we verantwoord om. We betalen hiermee onze organisatiekosten (één halftijdse medewerker, vaste onkosten, folders enz....). Daarnaast organiseren wij elk jaar clownslabo's, werkgroepen en projecten voor onze clowns (kosten vorming, catering, teambuilding enz..). Ontmoeten en verbinden is noodzakelijk om de kwaliteit van ons clownswerk te behouden. Onze clowns nemen minstens 3 keer per jaar deel aan deze ontmoetingsmomenten.

We willen zowel kleinere als grotere zorgcentra de mogelijkheid bieden om een jaarcontract op te starten. We houden er rekening mee dat budgetten in de zorgsector beperkt zijn en hierdoor zij slechts een deel van de totale kost kunnen bijdragen. Daarom is elke vorm van structurele steun belangrijk om onze samenwerking met zorgcentra te blijven verzekeren. Hoe meer succes we krijgen, hoe hoger de organisatiekosten oplopen. Hoe meer vaste donateurs we dus hebben, hoe steviger onze basis.

 

Ontstaan en werking

Wij zijn in 2012 ontstaan vanuit een groep gepassioneerde gentle clowns. We wilden ons richten naar mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. We merkten al snel dat sponsoring en subsidies voor deze doelgroep vinden zeer moeilijk was. Daarom vragen wij van onze clowns een grote inzet. Als contactclown bezoeken zij in (woon)zorgcentra kwetsbare doelgroepen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding waarmee ze hun vervoerskosten, attributen, onderhoud kostuums enz... kunnen bekostigen, alsook een klein deel van hun opleidingen betalen die een meerwaarde betekenen voor hun clown-zijn. Daarenboven zetten ze zich kosteloos in om onze organisatie bekendheid te geven door het delen van folders, meehelpen bij beurzen, deelnemen aan ontmoetingsmomenten, helpen bij ons eetfestijn enz...  Je boterham verdienen met deze onkostenvergoeding is momenteel onmogelijk. Onze clowns doen dit in de eerste plaats omdat ze het 'graag' doen, het is een passie. Het zou vermoedelijk te intensief zijn om dit elke dag te brengen. Anderzijds is het naast hun dagelijkse job/pensioen een bijverdienste die ze opnieuw kunnen investeren in vorming.

Ondertussen brengen 24 contactclowns in meer dan 20 zorgcentra  (6 tot 10 keer per jaar) belevingsgerichte zorgmomenten in Vlaanderen en Brussel. Onze droom werd dus onverwachts een succes ! Daarom hebben wij in april 2016 een vzw opgericht. Wij hopen via sponsors, sympathisanten, en al wie ons genegen is de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen om ons project nog meer uit te breiden in Vlaanderen.

 


Een actie organiseren met De Warmste Week

voor vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze?

 

Projecten indienen kan vanaf 01/09/2021

Informeer ons gerust vooraf info@contactclownsindezorg.be