Giften

Een vzw kan niet zonder giften. Om ons werk te steunen is elke vorm van financiële steun zeer welkom  Omdat wij erkend zijn door de overheid ontvangt u een fiscaal attest voor giften vanaf 40eur per jaar.

 

Ons IBAN nummer is BE77 6528 4371 1742, vermeld als mededeling:
"gift, voornaam+achternaam


Je ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Via belastingaftrek krijg je 45% terug. Bvb een gift van 40eur kost je eigenlijk maar 22eur. (40eur=22eur / 50eur=27,50eur / 80eur=44eur /100eur=55eur / 200eur=110eur enz...)

 

Onze gegevens :

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw,
Voskenslaan 175 - 9000 Gent
Ondernemingsnummer BE 0652.896.805

 

 

Benefiet

Heel wat bedrijven en particulieren die de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en personen met een meervoudige beperking belangrijk vinden, organiseren een evenement. De opbrengst gaat dan (gedeeltelijk) naar Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.  Dit draagt niet enkel bij tot de werking van onze vzw. Het kan ook een manier zijn om je vrienden gezellig samen te brengen. Om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Of als teambuilding onder de collega's. Wij stellen gratis kleine stickers ter beschikking met daarop ons logo indien u een actie wenst te organiseren.

We beschikken ook nog over enkele kunstwerken die u als gift kan schenken aan één van onze voorzieningen klik hier voor de collectie
Een bedrijf/organisatie die wil sponsoren door een actie te organiseren (bv personeel die meedoet met Warmste week, dodentocht, actief ons in de kijker zetten via eigen website of nieuwsbrief enz...) wordt gratis vermeld in onze rubriek Sponsors.

 

Materiële steun

Heeft u (nieuw) materiaal waarvan u denkt dat we er wat mee kunnen doen? Of kan u ruimte ter beschikking stellen voor de ontmoetingsmomenten van onze clowns (25pers) in de buurt van een station of ander makkelijk bereikbare plaats? Vergaderruimte voor bestuursvergaderingen? Laat het ons weten info@contactclownsindezorg.be

 

Vragen

Heeft u vragen of suggesties over steun aan onze vzw. Neemt gerust contact op met ons info@contactclownsindezorg.be - GSM 0493 40 36 25

 

Waarom doneren?

Wij doen alles met passie maar zonder overheidssteun. Voor extra inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Met dat geld gaan we verantwoord om. We betalen hiermee onze organisatiekosten (één halftijdse medewerker, vaste onkosten, folders enz....). Daarnaast organiseren wij elk jaar meerdere clownslabo's en cirkelgesprekken voor en door onze clowns (kosten vorming, catering, teambuilding enz..). Ontmoeten en verbinden is noodzakelijk om de kwaliteit van ons clownswerk te behouden. Onze clowns nemen per jaar enkele keren deel  aan deze ontmoetingsmomenten en zetten zich jaarlijks ook in voor ons benefietevenement, en dit op vrijwillige basis.

We willen zowel kleinere als grotere zorgcentra de mogelijkheid bieden om een jaarcontract op te starten. We houden er rekening mee dat budgetten in de zorgsector beperkt zijn en hierdoor zij slechts een deel van de totale kost kunnen bijdragen. Daarom is elke vorm van structurele steun belangrijk om onze samenwerking met zorgcentra te blijven verzekeren. Hoe meer succes we krijgen, hoe hoger de organisatiekosten oplopen. Hoe meer vaste donateurs we dus hebben, hoe steviger onze basis.

 

Ontstaan en werking

Wij zijn in 2012 ontstaan vanuit een groep gepassioneerde mensen. We wilden ons richten naar mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. We merkten al snel dat sponsoring en subsidies voor deze doelgroep vinden zeer moeilijk was. Daarom vragen wij van onze clowns een grote inzet. Als contactclown bezoeken zij in (woon)zorgcentra bewoners in een kwetsbare leefsituatie. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding die tot een minimum beperkt is. Daarenboven zetten ze zich kosteloos in om onze organisatie bekendheid te geven door het delen van folders, meehelpen bij beurzen, deelnemen aan ontmoetingsmomenten, helpen bij ons jaarlijkse benefiet enz... Onze clowns doen dit in de eerste plaats omdat ze het 'graag' doen, het is een passie. Het zou vermoedelijk te intensief zijn om dit elke dag te brengen. Anderzijds is het naast hun inkomen een kleine bijverdienste die ze opnieuw kunnen investeren in vorming.

Ondertussen brengen 19 contactclowns in meer dan 20 zorgcentra  (6 tot 8 keer per jaar) belevingsgerichte zorgmomenten in gans Vlaanderen. Onze droom werd dus onverwachts een succes ! Daarom hebben wij in april 2016 een vzw opgericht. Wij hopen via sponsors, sympathisanten, en al wie ons genegen is de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen om ons project nog meer uit te breiden in Vlaanderen.