Een gift, schenking of sponsoring ? Dit kan via overschrijving naar

BE77 6528 4371 1742

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw,
Kerkwegelakker 40, 9080 Lochristi, Ondernemingsnummer BE 0652.896.805

 

Je kan ook steunen door een kunstwerk te kopen, klik hier voor de collectie

 

Voor ondersteuning of meer informatie neem contact op met

Geert Baetens - info@contactclownsindezorg.be - 0493 40 36 25

 

Waarom sponsoring?

Wij doen alles met passie maar zonder overheidssteun. Voor extra inkomsten zijn wij volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren, bedrijven en andere organisaties. Met dat geld gaan we verantwoord om. We betalen hiermee onze organisatiekosten (één halftijdse medewerker, vaste onkosten, folders enz....). Daarnaast organiseren wij meerdere keren per jaar ontmoetingsmomenten voor onze clowns (vorming, catering, teambuilding enz..).

 

We willen zowel kleinere als grotere zorgcentra de mogelijkheid bieden om een jaarcontract op te starten. We houden er rekening mee dat budgetten in de zorgsector beperkt zijn en hierdoor zij slechts een deel van de totale kost kunnen bijdragen. Daarom is elke vorm van structurele steun belangrijk om onze samenwerking met zorgcentra te blijven verzekeren. Hoe meer succes we krijgen, hoe hoger de organisatiekosten oplopen. Hoe meer vaste donateurs we dus hebben, hoe steviger onze basis.

 

Wil je een ten voordele van onze vzw een actie organiseren? Je kan zelf pannekoeken, bloemen, pralines enz.. verkopen dan stellen wij stickers met logo ter beschikking. Voor meer informatie neem contact op met

Geert Baetens - info@contactclownsindezorg.be0493 40 36 25

Ontstaan en werking

Wij zijn in 2012 ontstaan vanuit een groep gepassioneerde gentle clowns. We wilden ons richten naar mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. We merkten al snel dat sponsoring en subsidies voor deze doelgroep vinden zeer moeilijk was. Daarom zijn onze clowns deels vrijwilliger en deels kunstenaar. Als vrijwilliger ontvangen zij geen vergoeding en zetten zich in om onze organisatie bekendheid te geven door het delen van folders, meehelpen bij beurzen, deelnemen aan meerdere ontmoetingsmomenten, helpen bij ons eetfestijn enz... Als kunstenaar brengen zij via een artistieke prestatie als contactclown bezoeken in zorgcentra bij kwetsbare doelgroepen. Hiervoor ontvangen zij een all-in onkostenvergoeding waarmee ze hun vervoerskosten en materiaal kunnen bekostigen, alsook een klein deel van hun opleidingen betalen die een meerwaarde betekenen voor hun clown-zijn.  Je boterham verdienen met deze onkostenvergoeding is momenteel onmogelijk. Onze clowns doen dit in de eerste plaats omdat ze het 'graag' doen, het is een passie. Het zou bovendien zwaar zijn om dit elke dag te brengen. Anderzijds is het naast hun dagelijkse job/pensioen een bijverdienste die ze opnieuw kunnen investeren in vorming.

 

Ondertussen brengen 17 contactclowns in meer dan 20 zorgcentra  (6 tot 10 keer per jaar) belevingsgerichte zorgmomenten in Vlaanderen en Brussel.

 

Onze droom werd dus onverwachts een succes ! Daarom hebben wij in april 2016 een vzw opgericht. Wij hopen via sponsors, sympathisanten, en al wie ons genegen is de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen om ons project nog meer uit te breiden in Vlaanderen. 


Een actie organiseren met De Warmste Week

voor vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze?

 

Dat kan vanaf 18/09/2020 tot 24/12/2020 klik hier