Deelnemen
klik hier...

OPLEIDING VORMING MODULES Proeven van de GENTLE CLOWN - CONTACTCLOWN 3-daagse
Gent, Antwerpen, Brussel Lees meer...

Schenk een kunstwerk voor
de warmste week

Klik hier...

INTERESSE IN ONZE ORGANISATIE?
Nodig onze spreker uit voor een actieve lezing voor professionelen of publiek
Lees meer...


Een belevingsgericht zorgmoment

voor mensen met dementie en

personen met een verstandelijke beperking

Met twee contactclowns¹ brengen wij ten minste zes keer per jaar een zorgmoment. Wij werken op een procesmatige, belevingsgerichte manier en betrekken hierbij zorgverleners en begeleiders via overleg.

 

Visie

Hoe broos het contact soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren.

 

Missie
Via onze belevingsgerichte houding en geïntegreerde aanpak willen wij een meerwaarde betekenen voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking alsook hun omgeving. De vlinder in ons logo staat symbool voor kwetsbaarheid, openheid, zachtheid en nieuwsgierigheid. Wij hopen dat anderen deze vlinder ontdekken in zichzelf om zo bij te dragen tot de kwaliteit van het contact.


Kijk je graag eens mee achter de schermen bij de NeuzeNeuze Contactclowns in de Zorg? 

Klik dan op deze filmpjes en geniet mee!

Interview door Michel Follet (TV- en radio-presentator)


 “Ik heb ervoor gekozen om Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze als ambassadeur te ondersteunen.  Door hun opgewekte manier van met de bewoners om te gaan, spreken ze rechtstreeks hun emoties aan. Ze maken de brug met verloren plezieren. Als de bewoners huilen, huilen ze mee en als ze lachen, lachen ze mee. Voor de bewoners is dit een enorme steun omdat ze het gevoel hebben dat iemand ze begrijpt.”

Lees meer over Kasper Bormans.


¹ Contactclown zien wij als een vrije vertaling voor Gentle clown.

Het is een tedere contactmaker die op een subtiele en respectvolle manier een belevingsgericht snoezelmoment brengt vertrekkende vanuit de grondhouding van de clown. Methodieken uit de contactclownerie integreren in de animatieve grondhouding kan een aanvullende meerwaarde betekenen voor elke zorgverstrekker.