Goed nieuws! Onze vzw is erkend door de overheid. Hierdoor ontvangt u voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest.
Lees meer...

INTERESSE IN ONZE ORGANISATIE?
Nodig onze spreker uit voor een actieve lezing voor professionelen (vorming) of publiek (getuigenis) Lees meer...


Vorming  Lees meer...
"Belevingsgericht contact en humor bij personen met dementie"(24 Okt 2022 Antwerpen) "Proeven van de Gentle Clown, de sleutel tot contact" (Voorjaar 2023 te Gent)    


INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
KLIK HIER

Een belevingsgericht zorgmoment

voor mensen met dementie en

personen met een verstandelijke beperking

Met twee contactclowns¹ brengen wij ten minste zes keer per jaar een zorgmoment. Wij werken op een procesmatige, belevingsgerichte manier en betrekken hierbij zorgverleners en begeleiders via overleg.

 

Visie

Hoe broos het contact soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren.

 

Missie
Via onze belevingsgerichte houding en geïntegreerde aanpak willen wij een meerwaarde betekenen voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking alsook hun omgeving. De vlinder in ons logo staat symbool voor kwetsbaarheid, openheid, zachtheid en nieuwsgierigheid. Wij hopen dat anderen deze vlinder ontdekken in zichzelf om zo bij te dragen tot de kwaliteit van het contact.


Beeldmateriaal

Interview door Michel Follet- 5afleveringen(40min)


¹ Contactclown zien wij als een vrije vertaling voor Gentle clown.

Het is een tedere contactmaker die op een subtiele en respectvolle manier een belevingsgericht snoezelmoment brengt vertrekkende vanuit de grondhouding van de clown. Hij neemt in het hier en nu contact met de emoties van de andere via een haptonomische benadering. Methodieken uit de contactclownerie integreren in de zorgbenadering van bewoners/cliënten/patiënten kan een aanvullende meerwaarde betekenen voor elke zorgverstrekker.