Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die als contactclown aan de slag willen. Welkom op onze infodag 10 september. Lees meer...

 

Een belevingsgericht zorgmoment

voor mensen met dementie en

personen met een verstandelijke beperking

Met twee contactclowns¹ brengen wij ten minste zes keer per jaar een zorgmoment. Wij werken op een procesmatige, belevingsgerichte manier en betrekken hierbij zorgverleners en begeleiders via overleg.

 

Visie

Hoe broos het contact soms kan zijn, voor ons is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren.

 

Missie
Via onze belevingsgerichte houding en geïntegreerde aanpak willen wij een meerwaarde betekenen voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking alsook hun omgeving. De vlinder in ons logo staat symbool voor kwetsbaarheid, openheid, zachtheid en nieuwsgierigheid. Wij hopen dat anderen deze vlinder ontdekken in zichzelf om zo bij te dragen tot de kwaliteit van het contact.


¹ Contactclown is de vrije vertaling voor Gentle clown.

Het is een contactmaker die op een subtiele en respectvolle manier een belevingsgericht snoezelmoment brengt vertrekkende vanuit de grondhouding van de clown. Methodieken uit de contactclownerie integeren in de animatieve grondhouding kan een aanvullende meerwaarde betekenen voor elke zorgverstrekker.

'Wereld van herinnering' maakt kunst toegankelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie.